(IM-RS-11) Тeorija programskih jezika

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+1+045+30+15+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Marko (Dragan) Petković

Vežbe:

Aleksandar (Borivoje) Тrokicić

Laboratorijske vežbe:

Aleksandar (Borivoje) Тrokicić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci