(IM-RS-11) Тeorija programskih jezika

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+1+045+30+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marko (Dragan) Petković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci