(IM-RS-I42) Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Dejan Кolundžija

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci