(IM-RS-I43) Računarska grafika 2

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Jelena Pejić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci