(IM-RS-I55) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Dejan Кolundžija

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci