(IM-UI-I23) Тestiranje i metrika softvera

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Aleksandar (Borivoje) Тrokicić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci