(IM-UI-I32) Кombinatorika i teorija grafova

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Marko (Svetislav) Milošević

Vežbe:

Nikola (Slađan) Milosavljević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci