(20.IMI01) Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

  • master akademske

    • Računarske nauke 2021

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Svetozar (Radisav) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta