(20.IMRS22) Тeorija programskih jezika

  • master akademske

    • Računarske nauke 2021

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+145+30+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marko (Dragan) Petković

Vežbe:

Aleksandar (Borivoje) Тrokicić

Laboratorijske vežbe:

Aleksandar (Borivoje) Тrokicić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta