(20.IMI14) Metode statističke analize

  • master akademske

    • Računarske nauke 2021

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandar (Stojan) Nastić

Vežbe:

Тeodora (Dragan) Čamagić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta