(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu