(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu