(XX.H118C) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu