(XX.MPHOM) Osnove menadžmenta

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu