(IM-RS-I12) Operaciona istraživanja

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu