(IM-RS-I12) Operaciona istraživanja

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
  • Računarske nauke 2014

   • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
  • Računarske nauke 2014

   • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Predrag (Stevan) Stanimirović

Vežbe:

Ivan (Predrag) Stanimirović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci