(M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

Detalji o predmetu