(M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
   • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Računarske nauke 2014

   • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+145+30+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Nebojša (Časlav) Dinčić

Vežbe:

Marija (Stanoje) Cvetković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci