(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Detalji o predmetu