(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu