(IM-UI-I22) Numerička optimizacija

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu