(IM-UI-I22) Numerička optimizacija

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Marko (Bratislav) Miladinović

Vežbe:

Marko (Bratislav) Miladinović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci