(M452) Тeorija fiksne tačke i primene

Detalji o predmetu