(M452) Тeorija fiksne tačke i primene

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Dejan (Borisav) Ilić

Vežbe:

Marija (Stanoje) Cvetković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta