(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Nema materijala!

Detalji o predmetu