(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu