(M456) Banahove algebre i spektri

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

Primer pismenog ispita (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu