(M456) Banahove algebre i spektri

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Snežana (Čedomir) Živković Zlatanović

Vežbe:

Milica (Zoran) Кolundžija

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci