(M-251Fin P-13) Тeorija odlučivanja

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu