(M-251Fin P-13) Тeorija odlučivanja

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u finansijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Miroslav (Milan) Ristić

Vežbe:

Petra (Nenad) Laketa

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci