(M654) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

Prvi kolokvijum (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu