(M654) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandar (Stojan) Nastić

Vežbe:

Тeodora (Dragan) Čamagić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci