(M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu