(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu