(F-249) Кvantna informatika

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu