(F-249) Кvantna informatika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jasmina (Miodrag) Jeknić-Dugić

Vežbe:

Jasmina (Miodrag) Jeknić-Dugić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci