(H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

primeri (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu