(H-203-B) Odabrana poglavlja organske hemije

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

OPOH_primeri (šk.2020/2021)

OPOH_primeri (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu