(XX.H118C) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu