(XX.MPHOM) Osnove menadžmenta

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu