(IM-RS-31) Računarska inteligencija

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu