(IM-RS-31) Računarska inteligencija

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+1+045+30+15+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Branimir (Тihomir) Тodorović

Vežbe:

Branimir (Тihomir) Тodorović

Laboratorijske vežbe:

Branimir (Тihomir) Тodorović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci