(20.IMI30) Sistemi zasnovani na znanju

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu