Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike odvijaće se u dva ciklusa. U svakom ciklusu održaće se 48 časova nastave i obaviće se probni test.  Cena pripremne nastave je 5000 dinara po ciklusu.

Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80, svrha uplate: Pripremna nastava iz matematike, poziv na broj: 119.

Potvrdu o uplati doneti na dan početka pripremne nastave i predati profesoru koji tog dana drži nastavu.

Informacije: draganpmf@gmail.com;  stmica@ptt.rs.

Prvi ciklus pripremne nastave  – Učionica br. 121 (prvi sprat) ,vreme održavanja od 10:00 do 14:00h

7. mart

14. mart

21. mart

28. mart

4. april

11. april

25. april

9. maj

16. maj

23. maj

30 maj

6. jun

13. jun

 Drugi ciklus pripremne nastave  – Učionica br. 121 (prvi sprat) ,vreme održavanja od 10:00 do 14:00h

1. jun

2. jun

3.  jun

4. jun

5. jun

8. jun

9. jun

10. jun

11. jun

12. jun

15. jun

16. jun

18. jun

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA IZ FIZIKE ZA UPIS NA I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021GODINI

I ciklus

II ciklus

28. mart

01. jun

4. april

02. jun

11. april

03. jun

25. april

04. jun

PET ČASOVA PO TERMINU, POČETAK NASTAVE   OD 10.00h, PROSTORIJA 301

PRIJAVLJIVANJE I INFORMACIJE NA: jelena.aleksic@pmf.edu.rs    tel. 018 533-015, lok. 154

Pripremna nastava za upis na OAS Hemija održaće se kroz 50 školskih časova.

Pripremna nastava koštaće 12.000,00 dinara.

Rok za prijavu zainteresovanih kandidata je do 15.02.2020. god., dok pripremna nastava počinje 21.03.2020. god., i održavaće se subotom od 10 časova u prostoriji P-202.

Iznos treba uplatiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80.

Pripremna nastava počinje 07.03.2020. godine u 10 sati u učionici 401.
Cena pripremne nastave (50 časova) je 15.000 RSD
Uplatu izvršiti na žiro-račun Fakulteta: 840-1789666-80, svrha uplate: Pripremna nastava iz biologije
Potvrdu o uplati doneti isključivo na dan početka pripremne nastave.
Informacije: marijanailic83@yahoo.com
Ukoliko bude zainteresovanih kandidata za drugi (junski) ciklus pripremne nastave, ona će početi 01.06.2020. godine.

OBLASТ

IZVOĐAČ

DAТUM

BR.ČASOVA

Biologija ćelije

Perica Vasiljević

07.03.2020.

3

Virusi i bakterije.

Тatjana Mihajilov-Кrstev

14.03.2020.

1

Alge, gljive i lišajevi

Тatjana Mihajilov-Кrstev

14.03.2020.

4

Morfologija biljaka

Marina Jušković

21.03.2020.

4

Sistematika i filogenija viših biljaka

Zorica Šarac

28.03.2020.

2

Morfologija i sistematika beskičmenjaka

Marijana Ilić Milošević

04.04.2020.

6

Morfologija i sistematika hordata

Dragana Stojadinović

11.04.2020.

6

Fiziologija životinja

Ljubiša Đorđević

25.04.2020.

6

Fiziologija biljka

Svetlana Тošić

28.03.2020.

3

Osnovi molekularne biologije

Svetlana Тošić

09.05.2020.

2

Razviće životinja

Perica Vasiljević

16.05.2020.

3

Mehanizmi nasleđivanja

Vladimir Cvetković

09.05.2020.

3

Osnovni principi evolucione biologije

Dragana Stojadinović

23.05.2020.

2

Osnovni pojmovi i principi ekologije 

Ana Savić

23.05.2020.

2

Zaštita i unapređenje životne sredine 

Đurađ Milošević

30.05.2020.

2

Zaštita prirode  

Đurađ Milošević

30.05.2020.

1

Departman za geografiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje pripremnu nastavu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu. Pripremna nastava će biti organizovana u dva ciklusa po 35 časova. Ciklusi pripremne nastave su identični i kandidat odlučuje za koji će se prijaviti.

Prvi ciklus počinje u subotu 28. marta 2020. godine u 10 sati, i izvodiće se vikendom po sledećem rasporedu:

 • 28. mart u 10 sati – pet časova
 • 29. mart u 10 sati – pet časova
 • 04. april u 10 sati – pet časova
 • 05. april u 10 sati – pet časova
 • 11. april u 10 sati – pet časova
 • 12. april u 10 sati – pet časova
 • 18. april u 10 sati – pet časova

Drugi ciklus počinje u ponedeljak 01. juna 2020. godine u 10 sati, i izvodiće se svakog dana po sledećem rasporedu:

 • 01. jun u 10 sati – pet časova
 • 02. jun u 10 sati – pet časova
 • 03. jun u 10 sati – pet časova
 • 04. jun u 10 sati – pet časova
 • 05. jun u 10 sati – pet časova
 • 06. jun u 10 sati – pet časova
 • 07. jun u 10 sati – pet časova

Cena pripremne nastave: 8.000 dinara
Uplatu izvršiti na žiro račun fakulteta: 840-1789666-80
Poziv na broj: 118
Svrha uplate: Pripremna nastava iz geografije
Potvrdu o uplati doneti isključivo na dan početka pripremne nastave
Informacije: mrdjandjokic@gmail.com

Pripremna nastava iz informatike za upis na osnovne akademske studije računarske nauke

Početak nastave je u subotu 28. marta 2020. godine u 10 sati  (učionica 120)
BROJ ČASOVA: 24 (šest puta po četiri časa; subotom i to 28.03, 04.04, 11.04, 25.04, 09.05, 16.05)
CENA: BESPLATNO
Sve dodatne informacije u vezi sa pripremnom nastavom možete dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja, tel: 018/533-015, lokal 125 (referent Valentina Grahovac)

Plan i program izvođenja pripremne nastave

NedeljaTemaBroj časova
DatumPredavač
1Osnovno o računarima
228.03.2020.Predrag Krtolica
Osnovno о WWW – u2Dejan Kolundžija
2Pamćenje podataka na računaru
204.04.2020.Zorana Jančić
Osnovi programiranja
2
3Osnovi programiranja411.04.2020.Jelena Matejić
4Osnovi programiranja425.04.2020.Marko Milošević
5Оsnovi algoritama
409.05.2020.Milan Bašić
6Оsnovi algoritama416.05.2020.Ivan Stanković
 1.  (2) Osnovno o računarima
  a. Kratka istorija računara
  b. Osnovne komponente računara, tipovi komponenti
  c. Vrste memorije
  d. Vrste operativnih sistema
  e. Organizacija podataka na računaru
  • fajlovi (ime, ekstenzija)
  • tipovi fajlova (čemu služe, najčešći tipovi u najrasprostranjenijim korisničkim aplikacijama)
  • struktura foldera
  • putanje do fajlova, apsolutne i relativne
  f. Najčešće korišćeni programi, njihova svrha i način upotrebe
  • Podešavanja računara (Control panel, Device manager i sl.)
  • Programi iz paketa MS Office
  • Adobe Acrobat
 2.  (2) Osnovno o WWW – u
  a. Način funkcionisanja WWW – a
  b. Terminologija
  c. Različiti pretraživači
  d. Podešavanja pretraživača
  e. E – pošta, podešavanje najčešće korišćenih programa za e – poštu
  f. Primeri najpoznatijih sajtova i web servisa.
  g. Osnovno o HTML – u
  • Verzije
  • Struktura
  • Primeri
  h. Funkcionisanje WEB servera
 3.  (2) Pamćenje podataka na računaru
  a. Binarni sistem
  b. Količina podataka i jedinice (bit, byte, KB, MB, …)
  c. Oktalni i heksadekadni brojni sistem
  d. Prevođenje brojeva iz jednog sistema u drugi
  e. Operacije u različitim brojnim sistemima (sabiranje, oduzimanje, množenje)
 4. (10) Osnovi programiranja
  a. Vrste programskih jezika
  b. Terminologija
  c. Tipovi podataka – osnovni (nevezano za konkretan programski jezik)
  d. Predstavljanje celih i realnih brojeva (označeni, neoznačeni, opseg vrednosti, preciznost)
  e. Osnovno o algoritmima
  f. Linijska struktura
  g. Grananja
  h. Petlje
  i. Nizovi imatrice
  j. Razni primeri
 5.  (8) Osnovni algoritmi
  a. Izračunavanje vrednosti izraza (sume i proizvodi)
  b. Pretraživanje podataka (linearno pretraživanje)
  c. Uređivanje podataka (selection i bubble sort)
  d. Razni primeri