Zamenik predsednika

Dr Vladimir Žikić

Redovni profesorČlanovi iz reda nastavnog osoblja


Članovi iz reda nenastavnog osoblja


Članovi iz redova studenata

Kristina Savić

student

Departman za
hemiju

Petar Petković

student

Departman za
računarske nauke

Nikola Mihajlović

student

Departman za
hemiju

Jovana Vuletić

student

Departman za
geografiju