Konačne rang-liste
za upis u prvu godinu OAS školske 2019/20. godine u drugom upisnom roku

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u drugom upisnom roku, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/2020. godini, utvrdile su sledeće konačne rang-liste:

Jedinstvene rang-liste
za upis u prvu godinu OAS školske 2019/20. godine u drugom upisnom roku

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u drugom upisnom roku, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/2020. godini, utvrdile su sledeće jedinstvene rang-liste: