25.12.2019

Materijal sa sednice nastavno-naučnog veća

Materijal

Predlog sastava Komisije za recenziju rukopisa Savremene algebarske strukture

Mišljenje Departmana za biologiju o izveštaju komisije o naučnoj zasnovanosti teme dokt. disertacije

Mišljenje Departmana za biologiju o izveštaju komisije Olivera Stamenković

Mišljenje Departmana za biologiju o izveštaju komisije Višnja Madić

Mišljenje Departmana za biologiju Maja Lazarević

Predlog komisije za pisanje izveštaja za izbor Milena Radenković

Predlog komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme dokt. disertacije Milene Radenković

Predlog komisije za pisanje izveštaja za izbor u zvanje viši naučni saradnik dr Ivana Milovanovića

Objašnjenja uz neke pozicije predloga Finansijskog plana za 2020. godinu

Mišljenje Departmana za biologiju o izveštaju komisije za izbor - Višnja Madić

Plan javnih nabavki za 2020. godinu