08.10.2015

UPIS NAREDNE GODINE (ŠКOLSКE 2015/16) NA DOКТORSКIM SТUDIJAMA

Potrebna dokumentacija za upis:

-         Indeks

-         2 ŠV-20 obrasca (štampati obostrano)

-         Lista izabranih predmeta za šk. 2015/16.godinu (po nastavnom planu koji je iz godine kada ste upisani)

-         Uplata u iznosu od 300 dinara, svrha uplate osiguranje /uplatu izvršiti na ž.r. 840-1789666-80/ poziv na broj 715.

-         Samofinansirajući studenti se moraju opredeliti za najmanje 37 espb (cena 1 espb je 1,600 dinara),  i donose 50% uplaćene školarine pri upisu. Uplate se vrše na ž.r. 840-1789666-80 poziv na br.12

SV-20 obrazac
Lista predmeta

Služba za nastavu i studenstka pitanja