31.05.2016

NOVI ŠV-OBRAZAC

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA SVE STUDENTE

 

Obaveštavamo Vas da je za upis u školsku 2016/17. godinu predviđen NOVI OBRAZAC ŠV-20, koji možete preuzeti sa sajta  Republičkog zavoda za statistiku ili kupiti u knjižari na fakultetu.

 

Molimo Vas da ne koristite obrasce iz prethodnih školskih godina, jer su neupotrebljivi i biće Vam vraćeni.

SV-20

Računarski centar