10.06.2016

Ispiti kod prof. Marije Krstic (pismeni deo Finansijska matematika, Poslovna matematika OAS-geografija, Verovatnoca i statistika OAS-biologija ) se pomeraju za 14h, 29.6.2016 od 14 do 17

Ipsiti kod prof. Marije Krstic (pismeni deo Finansijska matematika, Poslovna matematika OAS-geografija, Verovatnoca i statistika OAS-biologija ) se pomeraju za 14h, 29.6.2016 od 14 do 17

Služba za nastavu i studenstka pitanja