24.10.2016

Ispiti i predavanja u oktobru 2/2 kod prof. Gordane Stojanovic

Predavanja iz

 Dinamičke stereohemije

će početi

07.11.2016. godine

u terminima i učionici predviđenim rasporedom časova.

 

Ispiti kod Profesora Gordane Stojanović (Organska hemija 1, Stereohemija i izborni predmeti)

u oktobarskom 3 roku biće održani

u subotu, 29.10.2016. godine u 9.00 u

lab. 38 na Filozofskom fakultetu.

Mogu polagati samo studenti koji su prijavili ispit.

Pored zvanične prijave potrebno je upisati koji kolokvijum na spisku na vratima lab. 38. na FF,

do četvrtka u 13.00.

Konsultacije će biti podržane u utorak u 9.00

U lab. 38.FF.

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja