14.11.2016

Raspored ispita - STARI PROGRAM - Hemija

 

Raspored ispita za stare studijske programe

 

 

Novembarski

14.11.2016-25.11.2016.

 

Decembarski:

16.12.2016.-24.12.2016.

Januarsko-februarski

23.1.2017.

14.2.2017

Martovski

20.3.2017

30.3.2017

Aprilski

22.4.2017.-29.4.2017

Majski

8.5.2017

19.5.2017.

Junski:

05.6.2017.15.7.2017

Septembarski 21.8.2017.-9.9.2017

Septembarsko-oktobarski

18.9..2017.-24.9.2017

Hemija prirodnih proizvoda

15.11. u 16, PMF

19.12. u 12h,PMF

9.2. u 10h, PMF

24.3. u 10h, PMF

25.4.u 10h, PMF

11.5. u 10h,

15.11. u 16, PMF

19.12. u 12h,PMF

9.2. u 10h, PMF

Analitička hemija 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitička hemija 2

16.11. u 9h

16.12. u 9h

11.02. u 9h

21.03. u 9h

26.04. u 9h

17.05. u 9h

17.06. u 9h

08.09. u 9h

23.09. u 9 h

Biohemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viša neorganska hemija

17.11. u 10h

22.12. u 10h

13.02. u 1000

23.03. u 10h

24.04. u 10h

11.05. u 10h

19.06. u 10h

28.08. u 10h

18.09. u 10h

Viši kurs neorganske hemije

17.11. u 10h

22.12. u 10h

13.02. u 1000

23.03. u 10h

24.04. u 10h

11.05. u 10h

19.06. u 10h

28.08. u 10h

18.09. u 10h

Viši kurs neorganske hemije

17.11. u 10h

22.12. u 10h

13.02. u 1000

23.03. u 10h

24.04. u 10h

11.05. u 10h

19.06. u 10h

28.08. u 10h

18.09. u 10h

Engleski jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijska hemija

18.11. u 12h

23.12. u 12h

27.01. u 12h

24.03. u 12h

28.04. u 12h

12.05 u 12h

30.06. u 12h

8.09. u 12h

22.09. u 12h

Industrijska hemija 1

18.11. u 12h

23.12. u 12h

27.01. u 12h

24.03. u 12h

28.04. u 12h

12.05 u 12h

30.06. u 12h

8.09. u 12h

22.09. u 12h

Industrijska hemija 2

15.11. u 10h

20.12. u 10h

24.01. u 10h

21.03. u 10h

25.04. u 10h

09.05. u 10h

04.07. u 10h

05.09. u 10h

19.09. u 10h

Instrumentalna analitička hemija 1

15.11. u 9h

PMF

20.12. u 9h

PMF

2.2. u 9

PMF

20.3. u 9h

PMF

24.4. u 9

PMF

8.5. u 9h

PMF

5.6. u 9

PMF

28.8. u 9

PMF

18.9. u 9

PMF

Instrumentalna analitička hemija 2

15.11. u 9h

PMF

20.12. u 9h

PMF

2.2. u 9

PMF

20.3. u 9h

PMF

24.4. u 9

PMF

8.5. u 9h

PMF

5.6. u 9

PMF

28.8. u 9

PMF

18.9. u 9

PMF

Instrumentalne metode strukturne analize

21.11. u 10

23.12. u 10 

13.02 u 10

20.03. u 10

24.04.u 9

8.05. u 9

5.06. u 9

5.09.u 9

23.09. u 9

Matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika naučno istraživačkog rada

15.11. u 9h

PMF

20.12. u 9h

PMF

2.2. u 9

PMF

20.3. u 9h

PMF

24.4. u 9

PMF

8.5. u 9h

PMF

5.6. u 9

PMF

28.8. u 9

PMF

18.9. u 9

PMF

Mehanizmi organskih reakcija

21.11. u 10

23.12. u 10 

13.02 u 10

20.03. u 10

24.04.u 9

8.05. u 9

5.06. u 9

5.09.u 9

23.09. u 9

Opšta i neorganska hemija

Nema studenata za ovaj predmet

Organska stereohemija

19.11. u 9.00, FF, lab.38

17.12., 9.00, amfiteatar, pmf

11.02., 9.00, amfiteatar, pmf

25.03. u 9.00, FF, lab.38

22.04., 9.00, amfiteatar, pmf

13.05. u 9.00, FF, lab.38

17.06., 9.00, amfiteatar,

pmf

02.09., 9.00, amfiteatar, pmf

23.09., 9.00,

FF, lab.38

Organska hemija

19.11. u 9.00, FF, lab.38

17.12., 9.00, amfiteatar, pmf

11.02., 9.00, amfiteatar, pmf

25.03. u 9.00, FF, lab.38

22.04., 9.00, amfiteatar, pmf

13.05. u 9.00, FF, lab.38

17.06., 9.00, amfiteatar,

pmf

02.09., 9.00, amfiteatar, pmf

23.09., 9.00,

FF, lab.38

Osnovi organske hemije

19.11. u 9.00, FF, lab.38

17.12., 9.00, amfiteatar, pmf

11.02., 9.00, amfiteatar, pmf

25.03. u 9.00, FF, lab.38

22.04., 9.00, amfiteatar, pmf

13.05. u 9.00, FF, lab.38

17.06., 9.00, amfiteatar,

pmf

02.09., 9.00, amfiteatar, pmf

23.09., 9.00,

FF, lab.38

Pedagogija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primena računara u hemiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi organske sinteze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizička

 hemija 1

14.11.u 10h

19.12.u 10h

6.02. u 10h

20.03.u 10h

24.04.u 10

9.5.u 10h

19.6.u 9h

31.08.u 9h

18.09.u 9h

Fizička

hemija 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemija životne sredine

15.11. u 9h

19.12 u 9h

30.01. u 9h

20.03. u 9h

24.04. u 9h

8.5. u 9h

12.6. u 9h

28.8. u 9h

18.9. u 9h

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja